Speerpunten

Speerpunten programma Nieuw Enkhuizen

Enkhuizen  

1. Burgerparticipatie: we sluiten niemand uit, samenleven doe je samen, iedereen moet mee kunnen doen. De burger staat centraal.  

2. SED: de financiering van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is nu oneerlijk. Volgens Nieuw Enkhuizen moeten we een andere verdeelsleutel ter discussie stellen.

3. Fusie: Enkhuizen moet Enkhuizen blijven. Als we gaan fuseren met de andere gemeenten, dan gaan wij voor de naam Enkhuizen.

4. Ambtenarij voor de burger: de ambtenaren moeten er zijn voor de burgers en niet andersom. Ook hier moet de burger dus weer centraal komen te staan!

5. Linksom of rechtsom: de kwestie rond het Recreatieoord Enkhuizer Zand moet binnen afzienbare tijd geregeld worden, we gaan ervoor om met alle partijen tot een goed compromis te komen, met ook een buitenzwembad!

6. Aandacht voor jongere generatie: de jongere generatie heeft de toekomst, maar krijgt nu te weinig aandacht. Zij vormen de toekomst van onze stad!

7. Parkeren: we moeten alles op alles zetten voor een eenvoudig en werkzaam parkeerbeleid.

8. Goede duurzame samenleving: met het oog op de toekomst moeten we de samenleving en de stad duurzaam houden, op een fijne manier voor iedereen!

9. Ruimte voor ondernemers: die vormen een cruciaal aspect binnen onze gemeente. Geef ze de ruimte en houd ze binnenboord!                                                                                                          

10. Een veilige en waakzame stad: samen kunnen en moeten we er voor zorgen dat Enkhuizen veilig en leefbaar blijft. 

Lees ook ons Partijprogramma met zaken die naar de mening van Nieuw Enkhuizen de komende vier jaar aandacht verdienen. 

anders denken, anders doen, stem lokaal.

Mayflower reclame BV