Wethouder De Jong legt per direct functie neer.

Rob de Jong treedt per direct af als wethouder van Enkhuizen. De Jong: “Ik voel bij mijn achterban onvoldoende vertrouwen in het openbaar bestuur en in mij in het bijzonder. Hoezeer ik dit ook betreur, die situatie maakt het mij onmogelijk om mijn werk te blijven doen. De stad Enkhuizen stond en staat bij mij altijd voorop. Ik heb de balans opgemaakt en geconcludeerd dat het beter is dat ik aftreed. Daarbij heb ik ook in mijn achterhoofd rekening gehouden met mijn eigen bedrijf waar ik me verder op wil richten.”
Rob de Jong heeft de afgelopen 10 jaar deel uitgemaakt van het stadsbestuur, waarvan de afgelopen 2,5 jaar als wethouder.
Reactie college
Burgemeester Jan Baas namens het college van Enkhuizen: “Teleurgesteld heb ik kennis genomen van het vertrek van Rob. Vertrouwen is in de politiek een groot goed. Binnen het college heb ik dat onderlinge vertrouwen altijd gevoeld. Rob hebben wij altijd ervaren als een plezierige en constructieve collega. Voor de stabiliteit van het openbaar bestuur en in het bijzonder de voortgang binnen de eigen gemeente is dit een betreurenswaardige ontwikkeling