AVG-verklaring

Kiesvereniging Nieuw Enkhuizen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. In de bijlage kunt u kennis nemen van ons privacy beleid en de wijze waarop Nieuw Enkhuizen persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties en bezoekers van onze website.
 
 
AVG
 

anders denken, anders doen, stem lokaal.

Mayflower reclame BV