ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN  NIEUW ENKHUIZEN

Voor Nieuw Enkhuizen is het een bewogen jaar geweest, het is binnen de partij niet allemaal gegaan zoals het had het gemoeten. Wat resulteerde in het verlaten van ons raadslid van der Pijl, waarna wij verder gingen als een eenmansfractie.Ook het partijbestuur legde zijn werk neer.Maar ook een jaar waar wij op het politieke vlak in samenwerking met onze coalitiegenoten en oppositiepartijen vele zaken hebben kunnen realiseren.

De kunstgrasvelden op het Immerhornpark zijn aangelegd, al moeten er nog wel enkele kinderziektes worden overwonnen willen we er met volle tevredenheid gebruik van kunnen maken

 Het zo belangrijke rioolonderzoek, waar niet iedereen voorstander van was, was gezien de uitslag heel goed, met dit gegeven kunnen we verder in acties in het kader tegen alcohol en drugs. Geen kop meer in het zand, maar helder en duidelijk beleid om de problemen aan te pakken.

Wij denken aan voorlichting, steun aan gezinnen en lik op stuk beleid richting dealers. Huisuitzetting indien noodzakelijk, pamperen helpt niet.

 De herontwikkeling van het Enkhuizerzand is dan toch eindelijk van start gegaan en wij vertrouwen er dan ook op, dat als de handtekeningen in het najaar gezet zijn er voor een ieder in Enkhuizen een mooi recreatieoord wordt neergezet wat de economie van Enkhuizen een oppepper zal geven.Toch willen wij graag zien dat het college geld vrijmaakt om het zandstrand te verhogen, dit kan niet nog twee jaar wachten.Ook het overloop pad van plantsoen naar het strand is toe aan een behoorlijke opknapbeurt.Dat pad moet volgens afspraak teruggebracht worden.Op dit moment verloedert het behoorlijk.

 Het onderzoek om meer parkeerplaatsen te creëren achter de Pipe Life zal er ook voor zorgen dat meer toeristen de stad per auto kunnen bezoeken. Wij willen wel dat er nu wordt doorgepakt! 

Op verschillende plekken in de stad zijn en worden nog werkzaamheden aan de straten verricht, het Verlaat en omgeving, Douwe Brouwerweg, Piet Smitsstraat etc, wat de uitstraling van Enkhuizen er alleen maar mooier op maakt.

Er is ook een slag gemaakt met het stadsteam, wat langzaam zijn vruchten begint af te werken.

Wat ons wel verbaasd is dat het laaghangend fruit zoals een opgeruimde westerstraat (geen uitstallingen) nog steeds niet geregeld is Wij zijn bang dat dit weer een herhaling van zetten gaat worden en dus veel praten. Maar weinig actie!

 Ook wonen boven winkels vinden wij een goede zaak, maar wel onder de conditie dat er bijgedragen wordt per appartement aan het parkeerfonds.

 Ook zijn er toch nog een aantal zaken die we voor de komende periode met spanning tegemoet zien.

           het parkeerplan.

Durven we als raad door te pakken of wordt het weer een verkiezingsitem zoals we dat al 20 jaar doen

          terrassenbeleid in Enkhuizen

En dan niet alleen het beleid, maar ook aan de uitstralingen van de terrassen (uniformiteit past bij deze mooie stad)

          oplossing van het conflict inzake het SMC

          de Havenvisie

Wordt er nog gekeken naar het privitariseren van de havens.

          de Brede school

Nieuw Enkhuizen gaat er op toezien dat er meer mogelijkheden voor de ondernemers zullen zijn. Ondernemers met goede initiatieven moeten niet worden tegengewerkt.Als gemeente moeten wij lef tonen en via aanpassingen van bestemmingsplannen ondernemen in de stad mogelijk maken.

Nieuw Enkhuizen is geschrokken van de grote overschrijding op het ICT binnen de SED en willen hier graag een onderzoek naar.

Wij wensen dat er werk gemaakt wordt van een mooi evenemententerrein langs het schootsveld.

Het zou voor Enkhuizen een verademing zijn als er eindelijk eens wat gedaan gaat worden aan de winkelstraat

Nieuw Enkhuizen vindt het een heikel punt het onderhoud van de stad, het onkruid in de straten, het groen in de putten (wat verstopping veroorzaakt)

We willen dat het onderhoud van de stad de komende periode de hoogste prioriteit krijgt.

Nieuw Enkhuizen zal ons de komende periode bezig houden met alles wat Enkhuizen zo mooi maakt en zullen alles met grote belangstelling volgen, en onze ogen en oren goed open houden en hopen dat we met alle politieke partijen  tot goede maar verantwoorde  besluiten komen.

Michel de Jong

Fractievoorzitter Nieuw Enkhuizen