Hoog tijd voor veranderen

Weer is de B.V. Nederland geconfronteerd met een telkens terugkerend gebrek, het uittreden van 2 leden van de PvdA en 2 leden van de PVV laten zien dat het partij belang en het belang van de burger niet gaat boven het eigen belang.

Niet alleen de PvdA en de PVV worden door deze toestand getroffen, maar ook de coalitie wordt met deze gang van zaken gedupeerd, los daarvan of U dit raakt.

Meerdere partijen in de Kamer hebben deze ongein ervaren, en de uitgetreden leden gaan dan op eigen verantwoordelijkheid verder, tot dat ze met komende Kamerverkiezingen een zetel krijgen of niets, maar maken het regeren steeds moeilijker.

Ook Enkhuizen is in de Raad al 3 maal geconfronteerd met zetels die niet aan de partij werden teruggegeven, ook ondanks belofte dit wel te doen, ik noem dat gestolen zetels, ander woord is hier niet voor.

Het is nu de hoogste tijd dit in het kiesstelsel te wijzigen en de zetels uitsluitend toewijzen aan de partij, dit om te voorkomen dat niet de belangen van een groep of persoon worden verkondigd maar de belangen van het land of de stad, en het land en de stad regeerbaar te houden.

Harry Wijchers