Burgerinitiatief bewoners Ridderstraat en Johanna de Vriesstraat (Fase 1, fase 2 aan de Paktuinen).

Namens de Huurdersbewonerscommissie Ridderstraat, i.s.w. met de Vereniging van Eigenaren (VvE) “Paktuynen”, en de bewoners van Johanna de Vriesstraat, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Waar gaat dit “Burgerinitiatief” over?

Sinds januari 2015 worden alle nieuwe huurappartementen van fase 2, gelegen tussen de Paktuinen en het Snouck van Loosenpark, bewoond.

In 2015 blijkt al spoedig dat vrijwel iedere bewoner de uitritten van de Parkeerplaatsen van de Ridderstraat en aan het Waaigat, erg gevaarlijk vinden vanwege het vaak uiterst geringe (of geen), zicht op het aanwezige verkeer op de Paktuinen.

Dat deze bewoners niet de enige zijn die dat vinden, bleek ook doordat de bewoners van de naast fase 2 gelegen koopappartementen (fase 1) en de bewoners aan de Johanna de Vriesstraat, hetzelfde ervaren.

Samen met hen zijn wij al geruime tijd met de gemeente bezig om iets aan die uiterst onveilige verkeerssituatie te doen.

Helaas lukt het ons niet om binnen het ambtelijk apparaat iets in beweging te krijgen dat zou leiden naar meer verkeersveilheid bij het verlaten van de parkeerterreinen.

Om hier wat aan te doen hebben wij i.o.m. de VvE van de koopappartementen, besloten om gebruik te gaan maken van het “Burgerinitiatief”.

Hiervoor zijn minimaal 20 handtekeningen nodig. Echter al spoedig werden maar liefst 125 handtekeningen van bewoners opgehaald afkomstig van ruim 80% van alle woningen en hopen hiermee de aandacht van de gemeenteraad te krijgen.

 

Wat is de angst van de bewoners?

Mede, doordat er heel vaak erg hard gereden wordt op de Paktuinen, is onze grote angst dat er ooit ernstige ongelukken zullen plaatsvinden. Door het beperkte verkeersoverzicht (ook vaak helemaal niet), bij het verlaten van de parkeerplaatsen zijn auto’s, fietsende kinderen of iemand met een “scoot-mobiel”, (die zich dan achter de geparkeerde auto’s bevinden), niet of nauwelijks te zien.

 

Juist door de combinatie met het feit dat er vaak erg hard wordt gereden op de Paktuinen, willen de bewoners aan het betreffende deel van de Paktuinen hun geparkeerde auto’s niet voor hun huis weghalen. Zij “gebruiken” deze als eventuele vangrail, zoals in de zomer 2015 ook is gebleken. Door een ongeval werden drie geparkeerde auto’s beschadigd (en een stalen plantenbak), maar een voorgevel van een woning werd bespaard.

Dit kan natuurlijk niet zo blijven! Dit is een levensgevaarlijke situatie!!

 

 

Aanvraag spiegels:

Om meer zicht te hebben op het aankomende verkeer op de Paktuinen tijdens het verlaten van de betreffende drie parkeerplaatsen, is aan de gemeente door de bewoners in 2015 gevraagd om Verkeersspiegels. (Waarmee je weliswaar niet de snelheid remt op de Paktuinen. Maar toch!).

Echter, deze aanvraag is door een Verkeerscommissie afgewezen. Ons werd door de betreffende ambtenaar verteld dat deze spiegels niet meer gebruikt worden, omdat mensen “dingen gaan zijn die er niet zijn”, zoals werd gezegd.

 

Echte oplossing:

 

De enige, beste en goedkoopste oplossing t.a.v. voor meer veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, is om alle geparkeerde auto’s op de Paktuinen vanaf huisnummer 55 t/m 93, te parkeren aan de Noordzijde (dus overkant van de straat). Vervolgens het snelverkeer in één-richting leiden, namelijk in de richting van de kruising Spoorstraat naar het Waaigat, tot over de “Kat-en Hondsbrug”.

In combinatie met snelheids-remmende maatregelen, is dit gedeelte van de Paktuinen een veilige weg geworden.

 

Namens de bewoners van fase 1 en fase 2, incl. de bewoners van de Johanna de Vriesstraat, hopen wij op uw wijsheid en medewerking te mogen rekenen t.b.v. deze belangrijke (verkeersveiligheid) zaak

Met vriendelijke groeten namens de Bewonerscommissie,

Siep Broersma.

Ridderstraat 76

1601 GS  Enkhuizen.

Tel.: 06203 84188