Nieuws

18 maart 2019
Stemde je eerder lokaal ?
... Stem dan Code Oranje provinciaal! Lijst 12.
10 februari 2019
Januari in de Enkhuizer Raad
In de voorbereiding op het nieuwe jaar waren er geen opzienbarende berichten. Lees verder:
19 januari 2019
Nieuw Enkhuizen wordt Nieuw Enkhuizen/Code Oranje
De kiesvereniging Nieuw Enkhuizen gaat verder onder de naam Nieuw Enkhuizen/Code Oranje.
08 januari 2019
Eindejaar verslag
De meest bijzondere gebeurtenissen in de laatste gemeenteraadsvergadering waren de twee moties aan de orde van de dag.
04 november 2018
Enkhuizer politiek in oktober
De maand oktober is politiek bezien erg rustig verlopen. Een raadsvergadering met een drietal agendapunten en een zestal moties.
31 oktober 2018
Code Oranje
We zouden in oktober met meer nieuws komen over code oranje.
13 oktober 2018
Enkhuizer politiek in september
Mevrouw Esther Heuting werd als nieuwe wethouder financiën benoemd en andere hoogtepunten in het raadswerk.
17 augustus 2018
Vier jaar voorwaarts
Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2018.
11 juli 2018
Burgerparticipatie in Raadsbreed akkoord
'Bij de opstelling van de raadsagenda wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie, maar omwille van de tijd pas bij de eerstvolgende herijking van de raadsagenda.'
28 juni 2018
Gemeenteraadsvergadering 19 juni:
Zienswijzen, geheimen, een totaal van 24 agendapunten.
17 juni 2018
Over geheimhouding beslissen
Dat wordt door het late aanbieden van stukken wel heel erg lastig. De meeste partijen houden hun fractieberaad in de week vóór de raadsvergadering.
27 mei 2018
Hoor zelf wat je moet voelen
Woensdag 30 mei 15.30 uur. Lawaaiproef met Boeing.
03 mei 2018
Nieuws van de fractie: april
In april 2018 begon de eerste cyclus van BOFS (BOFS staat voor Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving), GGB (GGB staat voor Grondgebied) en Gemeenteraad.
30 april 2018
Over de raadsbrede aanpak
De vorming van een coalitie lijkt er niet in te zitten in Enkhuizen. Een 'raadsbrede aanpak', daar gaat het nu over. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Hier wat meer informatie erover.
26 april 2018
Cor Westerveld krijgt koninklijke onderscheiding.
Trots op ons commissielid. Vanmorgen heeft hij een lintje gekregen. Omdat hij zich, als vrijwilliger, jarenlang heeft ingezet voor de samenleving in Enkhuizen.
10 april 2018
De nieuwe gemeenteraad
Donderdagavond 29 maart 2018 was het dan zover. De beëdiging van de nieuwe raad. Nieuw Enkhuizen mag zitting nemen in de gemeenteraad van Enkhuizen met twee raadsleden, Janny Aukes en Jan Raven.
26 maart 2018
Verkiezingsbelofte ingelost
Kiezers bedankt voor jullie stem! Beloofd was om het hek langs het dijkje bij de haven schoon te maken. Dat werd met vereende krachten aangepakt.
17 maart 2018
Knelpunten in het verkeer
Kandidaat raadslid Maurice Raven reed in een brandweerauto door Enkhuizen. Treffend brengt hij knelpunten in beeld.
15 maart 2018
TEGEN LAAGVLIEGROUTE OVER WEST FRIESLAND
Leden van Nieuw Enkhuizen namen deel aan de overhandiging van de petitie in Den Haag en liepen mee in de Stille tocht in Andijk.
25 februari 2018
Nieuw Enkhuizen wil fietspad langs Haling
Nieuw Enkhuizen wil dat er zo snel mogelijk een fietspad wordt aangelegd vanaf de Oosterdijk tot en met de Veilingweg.
24 februari 2018
Buiten zwembad
Nieuw Enkhuizen wil voor de inwoners een buitenbad terug. Jarenlang, vanaf de jaren zestig, had Enkhuizen een buitenbad met ligweide en kiosk.
13 februari 2018
Niet te veel betalen
Op 13 februari in het regionale katern van het Noord Hollands Dagblad een artikel met de kop 'Enkhuizen betaalt te veel voor schuldhulp'.
25 januari 2018
Kort maar krachtig
Op 25 januari plaatste het NHD een artikel met de kop 'Jannie Aukes de sterke vrouw bij Nieuw Enkhuizen' op pagina 2 van het regionale katern.
23 januari 2018
Kandidatenlijst gemeenteraad 21 maart
De Kieslijst van de Kiesvereniging Nieuw Enkhuizen zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2018. 
15 januari 2018
Participatie
De Participatiewet geeft kansen maar ook bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de belangrijkste veranderingen is de oprichting van een brede participatieraad.
15 januari 2018
Duurzaamheid en milieu
De aandacht voor milieu en duurzaamheid wordt steeds groter. Hoewel we het belang van een goed milieu onderschrijven, is het wel zaak de juiste keuzes te maken.
15 januari 2018
Ouderenzorg
Het is inmiddels een gegeven dat kwetsbare ouderen voortaan langer thuis moeten blijven wonen. Voor de overheid worden de kosten van de zwaarste, langdurige zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen te
Mayflower reclame BV