Drommedaris

We zijn blij dat de gemeente in gesprek is gegaan met de stichting…. en dat ze hier goede resultaten hebben gemaakt. Het college had een compromis bereikt, alleen moest er nog wel een lastige hobbel genomen worden…..de raad. We zitten nog steeds met een probleem…….er is een bedrag tekort, de offerte voor het extra aanleggen van een verzwaring van elektra…rond de 100.000 euro……. een bedrag wat de aannemer al heeft verlaagd naar 60.000 euro en waarvan de stichting nu gezegd heeft, wij willen daar 10.000 euro van betalen……omdat de stichting een andere offerte heeft laten maken die lager uitkwam dan wat de aannemer heeft laten maken.

De stichting heeft aan gegeven dat de verzwaring tekort was en dat deze verzwaard moest worden omdat er toch andere instalaties in het gebouw moesten komen.

Wie heeft er nu uiteindelijk besloten dat dit gedaan moest worden

Heeft de gemeente hiervoor toestemming gegeven?

Hier komt een duidelijk antwoord nee!!

Heeft de stichting hiervoor toestemming gegeven

Ook duidelijk nee!!

Heeft de aannemer besloten om het toch te gaan doen

Ook duidelijk, Ja hij heeft besloten om imagoschade te voorkomen om dit dan toch te gaan uitvoeren.

Ga je hier in eerste instantie vanuit ja dan moet je de consequenties hier ook voor nemen.
Uit eigen bewging iets uitvoeren en afwachten of je dan betaald krijgt…….was dat een verstandige keuze geweest van de aannemer…..?

Met de motie in de hand erbij waarin wij zeggen de aannemer in financiele zin niet de dupe laten worden, maar ook dat de stichting verantwoordelijk moet zijn voor de extra kosten als zij een extra verzwaring wilden hebben……..tja dan hebben we een dilemma
Waar moet het geld nu vandaan komen.
Wie gaat het betalen!!!!! Nieuw Enkhuizen is hier duidelijk in…….. niet de gemeente…maar wie dan wel en in welke vorm.

Om hier een besluit over te kunnen nemen hebben wij toch wel een aantal vragen nog aan de wethouder

Wie heeft er toestemming gegeven om deze offerte te laten maken?

Op het moment dat de aannemer de verzwaring is gaan uitvoeren, is hem erop gewezen dat hij dit nu doet voor eigen kosten.
Heeft het college het niet raar gevonden dat de aannemer toch de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Navraag in de bouwwereld is dit nog nooit voorgekomen.
En waarom gaat de aannemer nu akkoord met 40.000 minder.
En waarom zit er zon groot verschil in de offerte die de aannemer gemaakt heeft en de offerte van de stichting

Wij hebben ook het contract van de cateraar doorgelezen.

Deze heeft een contract voor een jaar.

Gaat de cateraar dit contract verlengen?

Zo ja, voor hoeveel jaar?

En zo nee, wordt het dan door een andere cateraar gedaan, of wordt het dan in een andere vorm gegoten.

Als dat zo is, is de begroting die de stichting heeft gemaakt dan nog wel reeel, en komen we volgend jaar niet weer voor onverwachte dingen te staan.
Of worden de inkomsten misschien nu hoger en kan er toch wel meebetaald worden aan de verzwaring.

Tot zover