Duurzaamheid en milieu

De aandacht voor milieu en duurzaamheid wordt steeds groter. Hoewel we het belang van een goed milieu onderschrijven, is het wel zaak de juiste keuzes te maken.

Het scheiden van afval bijvoorbeeld, kan goed in onze achtertuin, maar ook bij de huisvuilcentrale. Ook willen we kijken of er een mogelijkheid is om de HVC te scheiden in een huisvuil- en een energietak. Ieder met een eigen begroting. Iedere burger kan dan zien waar zijn geld heengaat. Ook het bevorderen van het gebruik van "schone energieā€ in en om het huis zal een van onze speerpunten zijn. Dit geldt ook voor de gemeente zelf.
15-01-2018 20:53:15
Mayflower reclame BV