Ouderenzorg

Het is inmiddels een gegeven dat kwetsbare ouderen voortaan langer thuis moeten blijven wonen. Voor de overheid worden de kosten van de zwaarste, langdurige zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen te hoog. Meer hulp thuis van professionals en vrijwilligers moet dit mogelijk maken.

Het is inmiddels een gegeven dat kwetsbare ouderen voortaan langer thuis moeten blijven wonen. Voor de overheid worden de kosten van de zwaarste, langdurige zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen te hoog. Meer hulp thuis van professionals en vrijwilligers moet dit mogelijk maken.

Dit is een loffelijk streven natuurlijk. Alleen de criteria: wie beoordeelt wanneer een oudere naar een verzorgingshuis kan/mag? En welke criteria gelden dan? De rapporten van de verpleegkundigen, of een vijf minuten gesprekje met een zorgverlener? Gaat het alleen om geld of hoeveel plaatsen er zijn, of staat de mens voorop?

Hier ligt duidelijk een taak voor de (lokale) overheid, immers zij beschikt over de budgetten.

Dan ligt hier ook een taak voor de raad als controlerend orgaan van deze overheid.

Nieuw Enkhuizen zal deze taak heel serieus nemen. Het zijn tenslotte onze ouderen.

15-01-2018 20:46:06
Mayflower reclame BV