Agora

Agora (Oudgrieks: ἀγορά) was in de 5e eeuw v.Chr.  de ontmoetings- en vergaderplaats voor de vrije burgers. Ook de ekklèsia, de Volksvergadering kwam er bijeen. In Enkhuizen is Agora de naam van een online platform.
In de gemeenteraadsvergadering van Enkhuizen hoor je de wethouder vaak zeggen dat dàt een technische vraag is die zorgvuldig moet worden beantwoord en dat die thuis hoort ‘op Agora’.

Eénmansfracties - die vaak de stukken pas tijdens of vlak voor de vergadering lezen - worden dan korzelig en zeggen dat ze er geen tijd voor hadden.

Het idee is dat de vragen, die bij goed voorbereid opererende commissieleden in de BOFS opborrelen, binnen 4 dagen door de ambtenaren beantwoord worden en dat de antwoorden dus vóór de discussie in de gemeenteraadsvergadering beschikbaar zijn.

Afgesproken is dat de burgers die antwoorden zien als bijlage bij de stukken van de raadsvergadering.

Wat blijkt tijdens de begrotingsbehandeling, de belangrijkste vergadering van het jaar?

Het is de griffier te veel moeite om steeds de namen van de ambtenaren weg te vlakken!

De informatie is er gewoon niet!

Een schande om zo de bij de politiek betrokken burgers buitenspel te zetten!


11-11-2020 11:15:17
Mayflower reclame BV