Eindejaar verslag

De meest bijzondere gebeurtenissen in de laatste gemeenteraadsvergadering waren de twee moties aan de orde van de dag.De eerste was een motie die we hebben meegetekend over het weigeren van een vergunning voor het houden van een geitenhouderij. Hierbij is voor degene die de geiten wil gaan houden een bedrag gemoeid van 1,2 miljoen euro. Voorwaar een bedrag waarbij je als raad geen lichtzinnige beslissing kunt nemen.

De andere kant is dat er rapporten liggen die aangeven dat de volksgezondheid in het geding is. Geitenhouderijen worden ervan verdacht dat er ziektekiemen rondwaren die (zware) longontsteking veroorzaken. Deze kunnen zich verspreiden tot meer dan 2 km vanaf de boerderij.

Er zijn inmiddels 6 provincies die hebben verboden dat er nieuwe boerderijen bij komen en hebben bepaald dat de bestaande boerderijen niet kunnen uitbreiden. Ok de provincie N-H heeft inmiddels een verbod uitgevaardigd.

De vergunning was al eerder aangevraagd, weer ingetrokken en opnieuw aangevraagd. Het is nu onduidelijk of deze aanvraag onder het verbod van de provincie valt.

Daar we als vertegenwoordigers van de Enkhuizer bevolking, geen risico willen lopen wat betreft de gezondheid van onze inwoners, hebben we besloten om de motie mede te ondertekenen.

Mocht nader onderzoek uitwijzen dat de volksgezondheid niet in gevaar is, zullen we alsnog instemmen met het verlenen van de vergunning.

 

De tweede motie was om op bepaalde aangewezen plekken het afsteken van vuurwerk te verbieden.

Na veel discussie is besloten om de motie te wijzigen in het verbod tot afsteken van vuurwerk rond het Hertenkamp.

Het afsteken van vuurwerk is ieder jaar weer een discussiepunt in Nederland en dus ook in Enkhuizen. Het is echter de vraag - als je al een verbod zou willen - hoe handhaving van dit verbod mogelijk te maken. Het zijn vaak de excessen (harde knallen) vóór de nieuwjaarsavond die irritatie opleveren. Ik heb overigens genoten van het heel mooie vuurwerk op oudejaarsavond. Aan de reactie van onze burgemeester te merken, zijn er gelukkig geen echt verkeerde dingen gebeurd in Enkhuizen. Dit is ook een compliment voor onze bewoners.

2019Daar 2018 voornamelijk in het teken stond van het opbouwen van een andere politiek en het installeren van het college kunnen we ons nu richten op 2019.

Dit wordt toch een ander jaar. We beginnen in januari ’19 met een bijeenkomst over Code Oranje. De vraag is ‘gaan we daarin mee?’ en in welke vorm. Mochten we Code Oranje echt omarmen dan staat ons een nieuw verkiezingsjaar te wachten. Code Oranje gaat meedoen aan de provinciale verkiezingen.

De leden en het bestuur van onze partij zijn aan zet. Wel spannend.

Dan natuurlijk ons speerpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen, de SED.

Er schijnt ooit (mondeling?) afgesproken te zijn dat de huidige verdeling van de lasten na 5 jaar opnieuw bekeken gaat worden.

Wij hebben altijd gezegd - dit in tegenstelling tot hetgeen algemeen beweerd wordt - dat de financiële regeling is ingegaan op 1 januari 2015 en volgens wetgeving is geplaatst in de Staatscourant. 

In de gepubliceerde verordening (klik hier) staat duidelijk dat het bestuur ieder jaar de hoogte van de bijdrage bepaalt. Dus niks geen 5 jaar.

Dus in 2020 gaan we, zoals iedereen beweert, van start met een nieuwe regeling. Dit betekent dat bij de kadernota SED in het voorjaar 2019 er gesproken gaat worden over de begroting 2020. We zullen hierbij tot het gaatje gaan om af te dwingen dat er een verdeling komt op basis van ieder een derde van de kosten. Daarbij moet ook worden gekeken naar externe kosten, waarbij eventueel extra uitbestedingen komen voor de gemeente waarvoor ze gemaakt zijn. Voorbeeld: De ene gemeente neemt meer zaken af bij RUD dan de ander. Het kan dan niet zo zijn dat de zaken die die gemeente dan laat liggen, via de SED alsnog worden gedaan. Dit dan zonder meerkosten.

Voorts moet het raadsbrede programma, waar de SED overigens een onderdeel van is, zijn beslag krijgen. De raad moet leren te debatteren met elkaar. Nu is debatteren een ander woord voor luisteren, dus is dat wel een verandering. Debatteren is echt wat anders dan binnen 5 minuten je mening geven en interrumperen in de vorm van een vraag. Overigens gaat het op dit ogenblik al echt de goede kant op. Je ziet echt dat er respect is voor elkaars mening.

In 2019 moeten we een aantal verordeningen tegen het licht houden.

Kortom de grote lijnen zijn wat ons betreft wel duidelijk. Toch zullen in de waan van de dag, nog vele zaken op het college en de raad af komen.

Ik wens iedereen dan ook veel wijsheid en veel harmonie in het oplossen van de problemen van de stad.

Jan Raven

08-01-2019 22:53:36
Mayflower reclame BV