Code Oranje

We zouden in oktober met meer nieuws komen over code oranje.Welnu op de 25e oktober is het geschied. De beweging code oranje heeft landelijk bekend gemaakt dat zij aan de provinciale verkiezingen mee gaan doen.

Waarom? De politiek is te ver van de burger af komen te staan. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als in de gemeenten te vaak geregeerd met slechts 1 stem meerderheid. Heel veel heel belangrijke beslissingen worden genomen terwijl een grote minderheid wordt genegeerd.

Heel veel hoor je mensen zeggen: ik ben eigenlijk niet voor die of die partij, maar ik ben een proteststem. Het politieke midden is weg in Nederland. Er heeft een enorme verschuiving naar rechts plaatsgevonden. Nu is het zo dat we allemaal zelf op demensen in de politiek hebben gestemd, maar zoals zovelen zeggen, of je links of rechts stemt: het maakt niet uit. Doordat het politieke midden is vervaagd tot meelopen voor het pluche in de hoop dat men toch een graantje mee kan pikken, heeft geleid tot een vlucht van kiezers, naar ultrarechts of ultralinks.

Dan krijg je inlichtingen over code oranje en word je enthousiast. Het kan toch dat er mensen de kar van het midden willen trekken. De burger als leidraad voor het beleid.

Er moet weer geluisterd worden naar de mensen, niet om te horen of je het als politiek wel goed doet, maar om de luisteren naar NIEUWE idee├źn uit de samenleving. Niet, commentaar en wat willen we niet, moet de leidraad zijn, maar wat willen we wel en hoe willen we dat realiseren. De politiek wordt dan een uitvoeringsorgaan.

Wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma uitvoerig geprobeerd uit te leggen. Burgerparticipatie is niet een plan ontwerpen en dan op een paar inspraakavonden vragen of het goed is. Burgerparticipatie is goed luisteren wat de burger in de stad, in de wijk wil. Daarna proberen dit samen met de politiek te realiseren.

Dit vergt een ommekeer in het politieke denken en zal nog veel tijd en arbeid kosten.

Nieuw Enkhuizen gaat ervoor om hieraan mee te werken te beginnen in Enkhuizen.

31-10-2018 07:58:33
Mayflower reclame BV