Enkhuizer politiek in september

Mevrouw Esther Heuting werd als nieuwe wethouder financiën benoemd en andere hoogtepunten in het raadswerk.

Hierbij een indruk en hoogtepunten van de raadscyclus september.

De raadsvergadering had als hoogtepunt het inspreken van Dhr. B. Siksma.

Hij gaf aan dat hij al meerdere keren heeft ingesproken over de fijnstof in het algemeen en in Enkhuizen in het bijzonder. Het blijkt dat er een brief aan de raad is gestuurd over de beantwoording.

Wij zullen deze brief opvragen en bestuderen.

De officiële benoeming vond plaats van de twee huidige wethouders, Dhr. Dorus Luyckx en Dhr. Erik Stuijlaart en speciaal van mevr. Esther Heuting als nieuwe wethouder financiën.

Wij wensen hun veel succes om van onze gemeente iets groots te maken en van Nieuw Enkhuizen uit, op een goede samenwerking.

Er was ook de accordering van een lid van de rekenkamercommissie, alsmede de directie benoeming van een nieuw lid. Dit is door alle partijen unaniem aanvaard.

Ook € 15.000,-- voor de digitalisering van de schilderijen in het gewelf van de Zuiderkerk ondervond geen weerstand.

We hebben het in de raad ook gehad over een rapport van Beerenschot uit januari 2018.

Dit rapport gaat over het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW ) in relatie tot het HVC (het afval-, grondstoffen- en energiebedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen). Er is daar in het verleden veel om te doen geweest, daar de rol van het CAW niet duidelijk is. Het verwerken en innemen van huisvuil van particulieren is uitbesteed aan het CAW. De administratie en het innen van de huisvuilbelasting is in handen van de gemeenten. Blijft de bewaking en exploitatie van de golfbaan in Westwoud.

Uit het rapport blijkt dat het uitstappen uit de CAW niet voordelig uitpakt voor de individuele gemeente Enkhuizen.

Mevr. Stemler heeft hierover vragen gesteld en kreeg bijval van haar collega raadsleden om nog eens goed te kijken naar de rol van het CAW. Er is een extra bijeenkomst gepland op 16 oktober.

CODE ORANJE:

Op 22 september is er een vergadering geweest met de plaatselijke partijen uit het oostelijk deel van Westfriesland.

De burgemeester van Heerhugowaard Dhr. Blase heeft ons daar meegenomen naar vernieuwende ideeën over de democratie van de toekomst.

Dit idee is samengevat in een stuk over vernieuwing van de lokale democratie in de gemeente, regio, wijk of kern.

Er is een zakboekje gemaakt als een soort leidraad waarin men zichzelf kan toetsen.

Wat is jouw democratie, hoe ziet jouw democratie eruit en hoe zou jouw democratie eruit zou moeten zien? Tenslotte vullen we dit met zijn allen in.

De afstand tussen burger en politiek wordt steeds groter en de burger steeds mondiger.

We zitten nog steeds te vaak op coalitie versus oppositie politiek. Waarbij te vaak, een kleine meerderheid beslist over een grote minderheid. Dit kan echt beter, maar dan moet ook iedereen meegaan in deze democratie. We zijn op zoek naar burgers met ideeën, die met inzet van woord en daad ons als politici adviseren over de buurt, de wijk, zorg, milieu, gezondheid, welzijn enz.

Volgende maand meer. . . . . . .

Link naar het zakboekje CODE ORANJE

13-10-2018 09:02:56
Mayflower reclame BV