Burgerparticipatie in Raadsbreed akkoord

'Bij de opstelling van de raadsagenda wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie, maar omwille van de tijd pas bij de eerstvolgende herijking van de raadsagenda.'Burgers kunnen zich dus vast gaan warmlopen langs de lijn. Wat de raadsleden zelf betreft: 'We gaan respectvol met elkaar om, zowel in woord als in gebaar (lichaamstaal). De afwezigheid van bindende afspraken in een coalitie helpt hierbij.' De eerste stap is gezet. Nu moeten de zeventien raadsleden er met elkaar zien uit te komen wie het college gaat vormen: wethouders èn burgemeester moeten worden gekozen. En dat blijft voorlopig weer geheim.
Lees het hele document:
11-07-2018 09:19:19
Mayflower reclame BV