Gemeenteraadsvergadering 19 juni:

Zienswijzen, geheimen, een totaal van 24 agendapunten.

Afgelopen gemeenteraad van 19 juni een uitgebreide vergadering gehad. Aan de orde waren 24 agendapunten. Het merendeel waren het zienswijzen over gemeenschappelijke regelingen. De raad mag dan een mening geven (zienswijze), over het gevoerde beleid en de begroting van deze bestuurlijke instellingen, zoals RUD, veiligheidsregio, SED. Beleidsmatig kan de raad dus alleen ideeen inbrengen, maar heeft geen zeggenschap over deze regelingen. Bij de RUD werden vragen gesteld over hoe het komt dat Enkhuizen voor € 350.000 meer afneemt dan Stede Broec. Hierover zal nog nader onderzoek worden ingesteld. We houden de vinger aan de pols en zullen indien nodig nog aanvullende vragen gaan stellen.

De onbewaakte overweg bij de Burgwal, daar waren we in eerste instantie tegen. Deze overweg moet naar aanleiding van ongelukken elders in het land worden beveiligd of afgesloten. Nu is er een voorstel om € 300.000 uit te geven aan een omleiding onder het viaduct om. De gemeente Enkhuizen moet dan de helft betalen en de ander helft is voor de NS. Wij vinden dit te veel geld. Tijdens het debat gaf dhr. Van Galen van het CDA aan dat het met andere materialen goedkoper kan. De NS heeft aangegeven dat bij een lager bedrag zij evengoed het overeengekomen bedrag zullen betalen. Dit trok ons over de streep om toch in te stemmen met het voorstel.

Ook het voorstel over een krediet voor het integraal kindcentrum in de Raamstraat, haalde de streep maar net. Wij waren bang dat dit nieuwe plan alleen maar langer zou duren met nieuwe inspraak procedures en daarbij oplopende kosten. Er waren al twee plannen gemaakt, waarvan het tweede plan een ieders toestemming had. Je zou zeggen handen uit de mouwen, we gaan bouwen. Echter een bestuurswisseling bij een van de scholen besliste anders. Nadat de wethouder aangaf dat er met de buurtbewoners goed overleg zal worden gevoerd om geen uitstel te krijgen, zijn we meegegaan om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

Dan nog een heikel punt. De geheimhouding van een overeenkomst met de architect van de Drom. Er is in de afrekening van de verbouwing van de Drommedaris een geschil ontstaan tussen Gemeente en architect. Nu is er een raar iets gebeurd. De wethouder gaf aan dat de architect geheimhouding wilde over dit stuk. DIT KAN HELEMAAL NIET! De raad heeft te allen tijde recht op inzage in de stukken. Geheimhouding op de openbaarmaking van de stukken mag wel. De raad kan dan in zijn eerste raadsvergadering deze geheimhouding afkeuren of goedkeuren. We hebben als raad besloten om de geheimhouding op te heffen. Alleen de VVD en D66, de promotors van een brede raad waren tegen. Hoewel de geheimhouding is opgeheven krijgt dit muisje nog wel een staartje. Het kan toch niet zo zijn dat een raad oneigenlijk niet geinformeerd wordt over overeenkomsten, en dat in die periode alles buiten medeweten van de raad wordt ondertekend? NE heeft dan ook vragen gesteld en wacht op antwoord van de wethouder.

NE heeft samen met de SP een motie ingediend over de bouw van een luwtedam in het water voor de Krabbersplaat. In de verkiezingstijd hebben we in het ondernemersdebat al aangegeven dat we hier werk van gaan maken. Gelukkig hebben we daarin een partner gevonden in de SP. De wethouder heeft beloofd dat hij bij de provincie en het rijk gaat kijken of er nog een subsidie is te halen. Ook de ondernemers hebben aangegeven dat ze willen bijdragen. De wethouder heeft al aangegeven dat een houten wering ongeveer 3 ton gaat kosten en een stenen 1,5 miljoen. Misschien dat kunststof palen een tussenoplossing kunnen zijn. Die verrotten niet. We wachten wat het onderzoek oplevert. Het was een lange vergadering, die op verschillende punten nog een vervolg zal krijgen. We houden u op de hoogte.

28-06-2018 17:53:30
Mayflower reclame BV