Over de raadsbrede aanpak

De vorming van een coalitie lijkt er niet in te zitten in Enkhuizen. Een 'raadsbrede aanpak', daar gaat het nu over. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Hier wat meer informatie erover.

Hier de link naar een tweetal nieuwsberichten over het 'ROB-rapport' en het ROB-rapport zelf. Informateur Keur, die de eerste fase van de formatie begeleidde, verwijst in zijn rapport naar het ROB-rapport. Keur is overigens sceptisch over de slaagkans van de 'raadsbrede aanpak' in Enkhuizen. Citaat: 
 
 
'Getoetst aan de eisen, beschreven in het ROB-rapport, rijst twijfel of Enkhuizen thans al in voldoende mate aan de voorwaarden tot slagen voldoet.
Een integrale, raadsbrede, transparante bestudering van de situatie is zeer wenselijk'.
 
Download het ROB-rapport

Lees ook de recente berichten in de Enkhuizer Courant over de formatie in Enkhuizen: naar de pagina.
30-04-2018 10:15:06
Mayflower reclame BV