De nieuwe gemeenteraad

Donderdagavond 29 maart 2018 was het dan zover. De beëdiging van de nieuwe raad. Nieuw Enkhuizen mag zitting nemen in de gemeenteraad van Enkhuizen met twee raadsleden, Janny Aukes en Jan Raven.

Het is te danken aan het grote aantal meewerkers en meedenkers van Nieuw Enkhuizen. Er zijn vele uren aan kennis en kunde besteed om dit resultaat te behalen. Wij zijn iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat heel dankbaar.

Ook de kiezers, bedankt dat u ons het vertrouwen hebt gegeven, om datgene wat we beloven, ook waar te maken. Dit zal niet met alles lukken, maar we maken ons wel sterk voor alles.

Komt tijd komt raad is een mooi spreekwoord. Ik hoop dat het ook voor deze raad geldt.

Een nieuwe raad, met een nieuwe burgemeester en misschien ook nieuwe wethouders, kan een voorbode zijn voor nieuw beleid. Anders denken en anders doen zal ons motto zijn de komende vier jaar.

Hoe nu verder? De komende weken zullen in het teken staan van inwerken in de bestuurlijke materie en problemen op het gemeentefront. Janny wordt op de raadsvergadering van 24 april beëdigd, evenals als onze commissieleden Cor Westerveld voor de Commissie Grond en Piet Mazereeuw voor de commissie BOFS, (bestuur, organisatie, financiën en samenleving). Voor die tijd is er op 4 april een eerste bijeenkomst met voorlichting over de omgevingswet. Dit is een nieuwe wet die alles regelt over de omgeving en leefklimaat van de burgers. Heel belangrijk dus!

Dan 9 april de commissie BOFS,

De agenda ishttps://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/495074/commissie%20Bestuur%2C%20Organisatie%2C%20Financien%20en%20Samenleving%2009-04-2018? hier te lezen.

Daar op 9 april nog niet iedereen is ingezworen, neem ik daar de honneurs waar van de commissieleden.

Op 24 april vindt dan de eerste echte raadsvergadering plaats.

Wij zullen iedere maand na de raadscyclus berichten over datgene wat we in de raad hebben aangevoerd en waarom.

Jan Raven 

Luister naar wat er 29 maart is gezegd.

 

10-04-2018 10:39:50
Mayflower reclame BV