Nieuw Enkhuizen wil fietspad langs Haling

Nieuw Enkhuizen wil dat er zo snel mogelijk een fietspad wordt aangelegd vanaf de Oosterdijk tot en met de Veilingweg.



De huidige Haling is smal, slecht verlicht en vooral bij minder goede weersomstandigheden (denk aan: storm, mist, regen, sneeuw, hagel etc.) extra onveilig en dat vooral voor fietsers, de meest kwetsbare groep in het verkeer. Ook schoolgaande jeugd uit Andijk maakt met de fiets gebruik van de Haling, evenals veel bewoners uit Kadijken.

HalingAan de Haling zitten grote bedrijven (Enza Zaden en Visser Bloembollen) die de afgelopen jaren sterk zijn uitgebreid en nog steeds groeien. Veel vracht- en landbouwverkeer gaat over deze weg, waarop ook de wijk Kadijken is ontsloten. Veel mensen uit Kadijken rijden dagelijks via de Zuider Kadijk de Haling op en omgekeerd. Naarmate Kadijken groeit, zal de verkeersdrukte nog meer toenemen.
Nieuw Enkhuizen weet dat er al eens gesproken is over de aanleg van een fietspad langs de Haling door de gemeente. Het wegbeheer van de Haling valt onder het Hoogheemraadschap. In het belang van de veiligheid zal Enkhuizen optimale druk moeten uitoefenen op het Hoogheemraadschap.
Op bijeenkomsten voor raads- en commissieleden over de ontwikkelingen op het recreatieoord Enkhuizerzand, is al eens door Nieuw Enkhuizen geopperd om in de toekomst de aan- en afvoer van het verkeer via de noordkant over de Haling te laten lopen. Vooruitlopend op daadwerkelijke ontwikkelingen op het recreatieoord Enkhuizerzand is het realiseren van een fietspad langs de Haling nu al een bittere noodzaak, voordat het ’bekende kalf’ ter sprake komt.

Cor Westerveld

Haling

klik op het krantenartikel om het beter te kunnen lezen

25-02-2018 11:35:11
Mayflower reclame BV