Participatie

De Participatiewet geeft kansen maar ook bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de belangrijkste veranderingen is de oprichting van een brede participatieraad.

In een participatieraad praten burgers mee over het beleid van de gemeente. Gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over onderwerpen die gaan over zorg en ondersteuning van burgers met een beperking. Dat komt ook door het invoeren van de Participatiewet. Hiermee worden de taken voor de participatieraad steeds groter. Het is heel belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen participatieraad en de gemeente.

In Enkhuizen is de Brede Participatieraad de opvolger van de WMO-raad.
In bijgaand dossier over Adviesraden Sociaal Domein (dat je in een uurtje uit kunt lezen) vind je vanalles over levende netwerken, ervaringsdeskundigheid, diversiteit, dialoog en participatie.
15-01-2018 21:03:41
Mayflower reclame BV