Participatie

De Participatiewet geeft kansen maar ook bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de belangrijkste veranderingen is de oprichting van een brede participatieraad.

In een participatieraad praten burgers mee over het beleid van de gemeente. Gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over onderwerpen die gaan over zorg en ondersteuning van burgers met een beperking. Dat komt ook door het invoeren van de Participatiewet. Hiermee worden de taken voor de participatieraad steeds groter. Het is heel belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen participatieraad en de gemeente. Wij zullen de uitkomsten en beslissingen van deze samenwerking toetsen op de uitvoering.
15-01-2018 21:03:41
Mayflower reclame BV