Hier ziet u de fractieleden.

Zij willen Nieuw Enkhuizen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Klik op de naam en zij stellen zich aan u voor. Van links naar rechts op de foto:

anders denken, anders doen, stem lokaal.

Burgerparticipatie in Raadsbreed akkoord
'Bij de opstelling van de raadsagenda wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie, maar omwille van de tijd pas bij de eerstvolgende herijking van de raadsagenda.'

Lees meer...
Gemeenteraadsvergadering 19 juni:
Zienswijzen, geheimen, een totaal van 24 agendapunten. Lees meer...
Over geheimhouding beslissen

Dat wordt door het late aanbieden van stukken wel heel erg lastig. De meeste partijen houden hun fractieberaad in de week vóór de raadsvergadering.

Lees meer...
Mayflower reclame BV